Συνδεθείτε με

Ξεκίνα με SUPER BONUS!

  • Επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ασφάλιση

  • Δωρεάν Privilege Card υγείας με πλούσιες παροχές

  • Μηνιαίες άτοκες δόσεις

  • Δυνατότητα 3-μηνης ασφάλισης

Βιβλιοθήκη εντύπων

Βιβλιοθήκη εντύπων

Μέσα από τη Βιβλιοθήκη εντύπων έχετε πρόσβαση σε μία σειρά από ιδιαίτερα χρήσιμα έντυπα, τα οποία περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα myHealth. Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έντυπα στον υπολογιστή σας.

 PDF icon myΗealth Clinic Double Care - Πρoγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης
Περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης myHealth Clinic Double Care και myHealth Clinic Basic Plus.

 PDF icon Κάρτα Υγείας Prime Med - Πρόγραμμα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
Περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης της κάρτας υγείας Prime Med.

 PDF icon myΗealth Clinic Double Care - Εγχειρίδιο ασφάλισης
Αποτελεί το εγχειρίδιο ασφάλισης για τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης myHealth Clinic Double Care και myHealth Clinic Basic Plus. Περιέχει τους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης, καθώς επίσης και τα υποδείγματα των δηλώσεων εναντίωσης και υπαναχώρησης.

 PDF icon myHealth  - Ενημερωτικό έντυπο
Περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις εταιρίες myDirect A.E. και Prime Insurance Co. Ltd. καθώς επίσης και σχετικά με το πρόγραμμα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης της κάρτας υγείας Prime Med και τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης myHealth Clinic Double Care και myHealth Clinic Basic Plus τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε πριν προχωρήσετε σε σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. 

PDF icon Κάρτα Υγείας Prime Med - Εγχειρίδιο ασφάλισης
Αποτελεί το εγχειρίδιο ασφάλισης για τo προγράμμα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης της κάρτας υγείας Prime Med. Περιέχει τους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης, καθώς επίσης και τα υποδείγματα των δηλώσεων εναντίωσης και υπαναχώρησης.

 PDF icon myHealth Privilege - Ενημερωτικό έντυπο κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για τα προγράμματα myCar και myMoto
Περιέχει όλες τις πληροφορίες και τους ειδικούς όρους σχετικά με τη δωρεάν κάλυψη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης myHealth Privilege για τα προγράμματα ασφάλισης myCar και myMoto.