Βιβλιοθήκη Εντύπων

interamerican logo
interamerican logo
Βιβλιοθήκη εντύπων

Μέσα από τη Βιβλιοθήκη εντύπων έχετε πρόσβαση σε μία σειρά από ιδιαίτερα χρήσιμα έντυπα, τα οποία περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα που διαθέτει η myDirect. Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έντυπα στον υπολογιστή σας.

PDF icon Βιβλίο Όρων Interamerican - Όλα για την ασφάλισή μου

PDF icon Ενημερωτικό έντυπο για τα συμβόλαια Interamerican

PDF icon Έντυπο πληροφοριών για τα συμβόλαια Interamerican

Βιβλιοθήκη εντύπων

Μέσα από τη Βιβλιοθήκη εντύπων έχετε πρόσβαση σε μία σειρά από ιδιαίτερα χρήσιμα έντυπα, τα οποία περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα που διαθέτει η myDirect. Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έντυπα στον υπολογιστή σας.

PDF icon Προσυμβατική Ενημέρωση της MyDirect

PDF icon Βιβλίο Όρων Prime Insurance - Όλα για την ασφάλισή μου

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Auto Economy Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Auto Basic Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Auto Plus Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Auto Full Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Moto Economy Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Moto Basic Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Agro Economy Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Agro Basic Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Agro Plus Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (Agro Full Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (ΦΙΧ Economy Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (ΦΙΧ Basic Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (ΦΙΧ Plus Saver)

PDF icon myCar, myMoto - Έγγραφο πληροφοριών για τον κλάδο οχημάτων (ΦΙΧ Full Saver)

 

Περέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις εταιρίες myDirect A.E. και Prime Insurance Co. Ltd. καθώς επίσης και σχετικά με τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου/μοτοσυκλέτας, τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε πριν προχωρήσετε σε σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

 

PDF icon myCar, myMoto - Φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος. Με αυτό τον τρόπο οι διαδικασίες αποζημίωσης διεκπαιρεώνονται πιο σύντομα και χωρίς ταλαιπωρία. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη φιλική δήλωση στον υπολογιστή σας, να την τυπώσετε και να έχετε πάντα ένα αντίγραφο στο αυτοκίνητό σας.

PDF icon myCar, myMoto - Αίτηση αποζημίωσης

Αίτηση αποζημίωσης Αρ.6 Παρ.6 Π.Δ. 237/86.


PDF icon myCar, myMoto - Δήλωση ζημιάς

PDF icon Δηλώσεις Εναντίωσης