Συνδεθείτε με

Ξεκίνα με SUPER BONUS!

 • Επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ασφάλιση

 • Δωρεάν Privilege Card υγείας με πλούσιες παροχές

 • Μηνιαίες άτοκες δόσεις

 • Δυνατότητα 3-μηνης ασφάλισης

Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (Check-Up)

Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (Check-Up)

Παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο η δυνατότητα διενέργειας, ετήσιου προληπτικού ελέγχου της υγείας του με το παρακάτω «πακέτο»  εξετάσεων, Δωρεάν.

Για Ενήλικες:

 • Λιπιδαιμικός έλεγχος 
 • Χοληστερίνη Αίματος 
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια

Για Ανηλίκους:

 • Γενική Αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • SGOT
 • SGPT   

Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να επικοινωνήσει με το Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο συντονίζει τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα.

Σημειώνεται ότι ο προληπτικός έλεγχος υγείας μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου.