Συνδεθείτε με

Υπολογισμός ασφαλίστρων

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων του οχήματός σας.
Στοιχεια οχηματος
Το έτος που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Format: 27/6/2018
Ημερομηνία μεταβίβασης που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.
Προαιρετικά, δώστε αξία του οχήματος για συμπληρωματικές καλύψεις, όπως κάλυψη κλοπής/μικτή ασφάλιση
Συμπληρώστε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οχήματος και επιλέξτε τη διάρκεια ασφάλισης που επιθυμείτε.
Στοιχεια ιδιοκτητη
Format: 27/6/2018
Format: 27/6/2018
Αναγράφεται στο δίπλωμα οδήγησης σας
Format: 27/6/2018
Format: 27/6/2018
Αναγράφεται στο δίπλωμα οδήγησης σας
Format: 27/6/2018
Format: 27/6/2018
Αναγράφεται στο δίπλωμα οδήγησης σας
Τ.Κ. της περιοχής κατοικίας
Στοιχεία ασφάλισης
Format: 27/6/2018

Ασφάλεια Αυτοκινήτου από 8€ το μήνα!