Εάν πουλήσω το αυτοκίνητό μου, τι γίνεται με το ασφαλιστήριο που έχω συνάψει για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μου;

Εάν πουλήσω το αυτοκίνητό μου, τι γίνεται με το ασφαλιστήριο που έχω συνάψει για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μου;

Δώσατε τα χέρια με τον αγοραστή του αυτοκινήτου σας, τα συμφωνήσατε όλα και είστε έτοιμοι να κάνετε τη μεταβίβαση. Και επειδή είστε και συνεπέστατοι έχετε και ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ. Φυσικά και είστε στη myDirect για να έχετε όλες τις καλύψεις, σε πολύ οικονομικές τιμές!  Γεννάται όμως το ερώτημα: Τι κάνω με το ασφαλιστήριο; Ποιος είναι ο δικαιούχος αφού πουλάω το αυτοκίνητο; Ε, λοιπόν εμείς είμαστε εδώ για να ξεμπερδέψουμε το κουβάρι: Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, θα πρέπει να στείλετε γραπτό αίτημα στην ασφαλιστική σας  εταιρία, με το οποίο θα ζητάτε την ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας.

Από τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα παρακρατείται  ένας μήνας, και το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί στο τραπεζικό σας λογαριασμό!
 

Ο λόγος που παρακρατείται ο ένας μήνας είναι για να είστε κατοχυρωμένοι: Βάσει νόμου, η ασφαλιστική εταιρεία παραμένει στον ασφαλιστικό κίνδυνο αστικής ευθύνης για 30 ημέρες μετά την πώληση του οχήματος, άρα είναι υποχρεωμένη να καλύψει τυχόν ζημιές του νέου κατόχου. Αν βέβαια ο νέος κάτοχος έχει συνάψει συμβόλαιο σε άλλη εταιρεία, τότε  η παρακράτηση παρακάμπτεται και ο παλιός ιδιοκτήτης εισπράττει  το σύνολο των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων.  Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή, είναι μαζί με το γραπτό αίτημα ακύρωσης και τον λογαριασμό σας, να στείλετε στην ασφαλιστική και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νέου κατόχου ή να δώσετε το ΑΦΜ του και να κάνει η ασφαλιστική τον έλεγχο. Δεν είναι και τόσο μπερδεμένο τελικά!